Best-Buy-App Logo

Cách chỉnh sửa GIF hoạt hình trên Windows

/ Gửi bởi Best-Buy-App to Đa phương tiện

Tóm tắt

Nếu bạn đang tìm kiếm Trình chỉnh sửa văn bản GIF, Trình chỉnh sửa khung hình GIF và Trình chỉnh sửa GIF, phần mềm Trình chỉnh sửa GIF miễn phí là công cụ phù hợp.

Tính năng chỉnh sửa GIF miễn phí

Trình chỉnh sửa GIF miễn phí là phần mềm chỉnh sửa GIF mạnh mẽ cho phép bạn chỉnh sửa thêm bất kỳ GIF nào. Nó cho phép người dùng thay đổi thời lượng của từng khung hình, xóa các khung hình không mong muốn hoặc thêm hình ảnh vào khung hình, kích thước hình ảnh cắt theo lô, khung hình ngược, điều chỉnh tốc độ phát lại hoạt hình GIF, tùy chỉnh thông số màn hình đầu ra GIF, thêm văn bản hoặc hình ảnh vào GIF, Giảm kích thước tệp bằng cách thay đổi màu sắc của nó (256, 128, 64, 32 và 16), v.v. Tóm lại, Trình chỉnh sửa GIF miễn phí có thể đáp ứng bất kỳ nhu cầu chỉnh sửa tệp hoạt hình GIF nào của bạn.

Cách chỉnh sửa GIF bằng Trình chỉnh sửa GIF miễn phí

PowerGIF Make vừa là Trình chỉnh sửa GIF miễn phí vừa là Trình tạo GIF miễn phí. Tải xuống, cài đặt và khởi chạy Trình chỉnh sửa GIF miễn phí trên máy tính của bạn. Bạn có thể tải tệp GIF và sau đó bắt đầu chỉnh sửa GIF.

Tải xuống Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP